انتظار

عرض تسلیت و تبریک شهید قاسم سلیمانی
96
شنبه, ژانویه 4, 2020 - 09:17
انسانها همیشه بدنبال خوبی بودند و هستند و خواهند بود  و انسانی که از وضع موجود گله دارد و به امید بهتر شدن وضع موجود است اما در عین حال تلاش میکند تا بسوی بهترین وضع موجود تغییر داده شود انسان منتظر است  انتظار یعنی اعتراض به وضع موجود و ساختن وضع بهتر   اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اَللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ رَبَّنٰا مٰا خَلَقْتَ هٰذٰا بٰاطِلاً سُبْحٰانَكَ فَقِنٰا عَذٰابَ اَلنّٰارِ  ﴿آل‏عمران‏، 191﴾ آنان که همواره خدا را ایستاده و
276
سه‌شنبه, ژانویه 29, 2019 - 06:21