حکیمانه

نوازش خدا
146
یک‌شنبه, فوریه 17, 2019 - 22:57
نوشته بودند: یک فردِ خوب همیشه در ذهنِ تو می مانَد،،،، یک فردِ بهتر همیشه در رویای تو  می مانَد، اما...!!! یک فرد صادق همیشه در قلب تو می ماند ------------------ نوشتم: صادق تر از خدا کیست؟   اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلىٰ يَوْمِ اَلْقِيٰامَةِ لاٰ رَيْبَ فِيهِ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اَللّٰهِ حَدِيثاً  ﴿النساء، 87﴾ خداست که هیچ معبودی جز او نیست. مسلماً شما را [از گورهایتان] به سوی [دادگاهِ حسابرسی] روز قیامت که هیچ شکی در آن نیست گرد می  آورد؛ و راستگوتر از خدا در گفتار کیست؟   كُلُّ
107
شنبه, ژانویه 26, 2019 - 21:37