مهارتهای زندگی

http://m-jamali.ir
300
یک‌شنبه, فوریه 17, 2019 - 23:17
مهارتهای زندگی را وقتی میشماریم شاید امروزه بگویند 10 تاست و ... ولی اگر دقیق باشیم میبینیم که هر چیزی که میتواند برای مدیریت درست زندگی بما کمک کند میشود مهارتهای زندگی.  رحمت الهی است که ما این قدرت را داریم که برای مدیریت زندگی مهارت داشته باشیم.  نرم خو بودن با دیگران میتواند مهارت زندگی را تقویت کند.  نباید انسان درست خو و سخت دل باشد.  و اگر کسی اشتباهی کرد باید از او گذشت و بخشش داشت.  و با اطرافیان باید مشورت کرد. و وقتی هم تصمیم جدی گرفتیم باید توکل به خدا داشته باشیم.  به این آیه دقت کنید   فَبِمٰ
177
دوشنبه, ژانویه 28, 2019 - 17:09