احکام و اخلاق

در مورد اخلاق باید به این نکته دقت کنیم که اگر کسی بخواهد جامعه سالم داشته باشید باید خانواده سالمی داشته باشد و اگر کسی بخواهد خانواده سالمی داشته باشد باید افراد این خانواده سالم باشند، وبرای اینکه بتوان افراد خانواده را از جهت سلامت اخلاقی تائید کرد نیاز است که فرد خودساخته باشد و متخلق به اخلاق نیکو بگردد آنوقت بتواند تاثیر گذار باشد.  چون بدون متخلق بودن نمیتون خوب و بد را با معیار درست تشخیص داد  معمولا برای چشیدن مزه غذا نیاز است که شخص تست کنند غذا سالم از جهت تشخیص مزه ها باشد تا بتوان بگویید چه چی
219
شنبه, ژانویه 26, 2019 - 12:07