ضرب المثل ها

هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی
722
دوشنبه, ژانویه 28, 2019 - 16:01