کوتاه نوشته

تا رسد دستت به خود شو کارگر چون فتی از کار خواهی زد بسر
622
شنبه, ژانویه 26, 2019 - 13:53