کرونا الله اکبر

 اما خداوند بندگانش را با هرگونه آزمون می آزماید وبه شیوه های گوناگون تعبدشان را می طلبد و به انواع ناخوشی ها مبتلاشان می سازد تا بدین وسیله تکبر را از دل هاشان براند و فروتنی را در عمق جان هاشان بنشاند تا این ها همه درهای گشوده ای به سوی فضل او شوند و اسباب همواری زمینه عفوش گردند.
کلید واژه: 

گاهی انسان فراموش میکند خدایی هست و فکر میکند که خودش میتواند به مسیر زندگی خود ادامه دهد، شبیه بچه ای که تا راه رفتن یاد میگیرد داد میزند که با جیغ و ... که ولم کنید میتوانم راه بروم.... اینجاست که مادر کمی دست خود را شل میکند، ولی باز مواظبش است، اینجاست که زمین میخورد باز مادر بلندش میکند، ولی ایندفعه بچه جیغ نمیزند که ولم کن، چون بیدار میشود که بدون کمک مادر توان راه رفتن ندارد، حتی دستهای خود را باز میکند شبیه افتادن به آغوش مادر.

این حکایت ماست در این دنیا

اشتباهاتی انجام دادیم و تکیه بر خود کردیم و گفتیم بی خدا هم میشود زندگی کرد، حتی علیه دینداران در دنیا حرکتهای بدی انجام دادند، ولی با این ویروس فهمیدند که کج رفتند، حتی در مساجد صدای الله اکبری که قطع کرده بودند، شاید بعد از 500 سال دوباره شنیده شد.

چقدر زمان نیاز بود که انسان بیدار شود؟

بنازم به سخن مولی که زیبا بیانی در خطبه نهج البلاغه دارد

لَکنَّ اللَّهَ یخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ وَ یتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ الْمَجَاهِدِ وَ یبْتَلِیهِمْ بِضُرُوبِ الْمَکارِهِ إِخْرَاجاً لِلتَّکبُّرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ إِسْکاناً لِلتَّذَلُّلِ فِی نُفُوسِهِمْ وَ لِیجْعَلَ ذَلِک أَبْوَاباً فُتُحاً إِلَی فَضْلِهِ وَ أَسْبَاباً ذُلُلًا لِعَفْوِهِ

خطبه192

اما خداوند بندگانش را با هرگونه آزمون می آزماید وبه شیوه های گوناگون تعبدشان را می طلبد و به انواع ناخوشی ها مبتلاشان می سازد تا بدین وسیله تکبر را از دل هاشان براند و فروتنی را در عمق جان هاشان بنشاند تا این ها همه درهای گشوده ای به سوی فضل او شوند و اسباب همواری زمینه عفوش گردند.

 

افزودن دیدگاه جدید