شفا یافتن در حرم علی علیه السلام

شفا یافتن در حرم علی علیه السلام

دو روز پیش در محضر شخصیتی بودم، که به حسب ادب برای عیادت بیمار که در سنین پیری به سر میبرد رفته بودیم، کسی که عمری را برای علم صرف کرده است، آیت الله امینی گلستانی

چند خاطره برایمان تعریف کرد.

میگفت: در زمانی که نجف بودم، برای زیارت و نماز وارد حرم امیر مومنان شدم دیدم، جوانی در کنار پدرش نشسته و بیمار است و پدر وی رو به حرم دعا میکند.

جویایی حال آنها شدم.

پدر گفت: وضع مالی ما خیلی خوب است، پسرم بیمار است، به همه کشورها آمریکا و انگلیس و آلمان و اسرائیل و ... درمان بردم جواب نگرفتم،

 خادمی در خانه داریم به ما گفت: همه بیمارها را اینجا میارن و از مسلم بن عقیل شفا میگیرند شما به تمام دنیا میروید و بدون پاسخ بر میگردید.

(اینها مسلم بن عقیل را باب الحوائج میدانند و خیلی هم اعتقاد دارند مثل ابوالفضل العباس برای ماست)

این گفتار ایشان تلنگری شد برامون، برداشتم پسرم را برای توسل داشتم میبردم حرم مسلم، گفتم: چرا اونجا ببرم؟ برم حرم امیر مومنان علی بن ابیطالب و آوردم اینجا.

بعد از این گفتگو من زیارت کردم و اومدم نماز بخوانم، یه دفعه دیدم داد و فریاد زنان بلند شد و سر و صدا در حرم پیچید، متوجه شدم که آن جوان شفا گرفته.

بعد نماز اومدم دیدم، بله، تمام لباس جوان را تبرک کردند و جوانی که نمی توانست بلند شود با پدرش رفته

گفتند: که یه دفعه یه ضربه به این جوان وارد شد و محکم به ضریح برخورد کرد، اینگار کسی بلند کرده و ایشان را به ضریح بزند، بعد این اتفاق پا شده راه رفته است.

 

موضوع: 

افزودن دیدگاه جدید