هر چه کنی به خود کنی

هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی

هر چه کنی به خود کنی گر همه  نیک و بد کنی

این ضرب المثل که برگرفته از آیه قرآن است چنان قاعده طلایی برای زندگی سالم انسان نیاز است 

 

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهٰا... ﴿الإسراء، 7﴾
اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید، و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید....

 

افزودن دیدگاه جدید